پینگ پنگ

برنامه ملی پوشان تنیس روی میز تا خاتمه امسال، اسفندماه شلوغ

به گزارش خبرنگاران، مسابقات انتخابی المپیک مهمترین رویداد پیش روی تیم ملی تنیس روی میز ایران است که 2 تا 6 بهمن ماه به میزبانی پرتغال برگزار می گردد. ملی پوشان تنیس روی میز بعد از شرکت در این رویداد و بدون توجه به نتیجه به دست آمده از آن، در سه رویداد دیگر...

27 بهمن 1398