جزئیات اقساط ماهیانه وام نهضت ملی اعلام شد

به گزارش میهن دی ال، تهران (پانا) - معاونت مسکن و ساختمان در گزارشی جزئیات دو روش بازپرداخت تسهیلات ساخت طرح نهضت ملی مسکن را برای اقشارکم و میانه درآمدی با اقساط ماهانه برای هریک از منطقه ها شهری و روستایی تشریح کرد.

جزئیات اقساط ماهیانه وام نهضت ملی اعلام شد

به گزارش وزارت راه وشهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان در گزارشی به تشریح ویژگی های مثبت طرح نهضت ملی مسکن برای خانوارها پرداخت.

بر اساس این گزارش، اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات نشان می دهد که در پایان آذرماه سال جاری اجاره بها هر مترمربع در شهر تهران معادل 84 هزار تومان است و بدین ترتیب اجاره ماهانه یک واحد آپارتمان 100 متری در شهر تهران حدود 8 میلیون و 400 هزار تومان خواهد بود. از این رو پرداخت اقساط تسهیلاتی برای ساخت مسکن کمتر از هزینه اجاره یک واحد مسکونی برای زندگی خواهد بود با این تفاوت که پرداخت اقساط منجر به خانه دار شدن خانوار خواهد شد.

با وجود اجاره بها فوق الذکر همچنین تأمین هزینه های زندگی، امکان پس انداز برای خانوار وجود نخواهد داشت. با فرض اینکه خانوار بتواند پس انداز کند، با وجود تورم 2 رقمی در کشور که منجر به کاهش ارزش پول ملی شده و افزایش قیمت مسکن، امکان خرید واحد مسکونی از طریق خانوار کاهش خواهد یافت. در صورتی که خرید اقساطی مسکن در واقع اتکا به پس انداز آینده است و خیلی زودتر خانوار را به هدف خود می رساند. همچنین با مکانیزیم خانه دار شدن با استفاده از تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن در برنامه حمایتی دولت (نهضت ملی مسکن) که اراضی دولتی را مورد استفاده قرار می دهد و هزینه زمین تقریبا صفر می شود، طول دوره انتظار خانوار برای خرید مسکن به شدت کاهش خواهد یافت.

همچنین، دریافت تسهیلات مذکور از طریق خانوار چه به صورت شخصی و چه در طرح حمایتی دولت منجر به ایجاد مالکیت واحد مسکونی می شود که علاوه بر تامین نیاز اساسی خانوار برای مکان زندگی، یک کالای سرمایه ای و با دوام نیز محسوب می شود و همراه با رشد قیمت های عمومی، قیمت مسکن به عنوان سرمایه خانوار نیز افزایش می یابد، در حالی که مبلغ اقساط طی سال های بازپرداخت تسهیلات (حداکثر 18 سال) ثابت خواهد بود.

با توجه به اینکه طول دوره ساخت حداقل 2 تا 3 سال به طول می انجامد و متقاضی باید پس از تکمیل واحد مسکونی و تحویل واحد آغاز به پرداخت اقساط کند عملا رقم اقساط محاسبه از دو تا سه سال آینده آغاز خواهد شد. بدیهی است تا آن زمان درآمد ماهانه خانوار نیز تقریباً معادل با تورم افزایش خواهد یافت و پرداخت اقساط برای خانوار توان پذیر شده و فشار پرداخت اقساط کاهش می یابد.

پس از آغاز دوران فروش اقساطی و آغاز بازپرداخت تسهیلات، مبلغ تسهیلات ثابت باقی می ماند، در حالیکه درآمد خانوار متناسب با تورم سالانه افزایش خواهد یافت. از این رو در دو الی سه سال ابتدایی دوران فروش اقساطی، بازپرداخت تسهیلات ممکن است در برخی موارد با فشار مالی برای خانوار همراه باشد اما پس از گذشت دو تا سه سال ابتدایی فروش اقساطی و با افزایش درآمد خانوار، پرداخت اقساط تحمل پذیرمی شود و خانوار تحت فشار نخواهد بود.

تلاش وزارت راه و شهرسازی در تامین منابع لازم برای پرداخت یارانه سود اقشار کم درآمد

دولت برای تأمین مسکن گروه های کم درآمد و حمایت از این اقشار پرداخت یارانه سود تسهیلات را در نظر گرفته است که وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر مجدانه پیگیر تأمین منابع لازم برای پرداخت یارانه سود اقشار کم درآمد جامعه است. در صورت تأمین این منابع اقساط تسهیلات در نرخ های سود متفاوت برای دهک های متفاوت درآمدی به شرح زیر خواهد بود.

در تهران برای تسهیلات 450 میلیون تومانی با نرخ سود 9 درصد برای دهک های4 و 5، مبلغ اقساط بدون سود دوران مشارکت 4 میلیون و 200 هزار تومان است. همچنین رقم اقساط با نرخ سود 5 درصد برای دهک های اول تا سوم نیز بدون سود دوران مشارکت 3 میلیون و 200 هزار تومان برآورد شده است.

در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر برای تسهیلات 400 میلیون تومانی با نرخ سود 9 درصد برای دهک های4 و 5، مبلغ اقساط بدون سود دوران مشارکت 3 میلیون و 700 هزار تومان است. همچنین رقم اقساط با نرخ سود 5 درصد برای دهک های اول تا سوم نیز بدون سود دوران مشارکت 2 میلیون و 800 هزار تومان برآورد شده است.

در مراکز استان برای تسهیلات 350 میلیون تومانی با نرخ سود 9 درصد برای دهک های4 و 5، مبلغ اقساط بدون سود دوران مشارکت 3 میلیون و 300 هزار تومان است. همچنین رقم اقساط با نرخ سود 5 درصد برای دهک های اول تا سوم نیز بدون سود دوران مشارکت 2 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است.

در سایر منطقه ها شهری برای تسهیلات 300 میلیون تومانی با نرخ سود 9 درصد برای دهک های4 و 5، مبلغ اقساط بدون سود دوران مشارکت 2 میلیون و 800 هزار تومان است. همچنین رقم اقساط با نرخ سود 5 درصد برای دهک های اول تا سوم نیز بدون سود دوران مشارکت 2 میلیون و 100 هزار تومان برآورد شده است.

در منطقه ها روستایی برای تسهیلات 250 میلیون تومانی با نرخ سود 9 درصد برای دهک های4 و 5، مبلغ اقساط بدون سود دوران مشارکت 2 میلیون و 300 هزار تومان است. همچنین رقم اقساط با نرخ سود 5 درصد برای دهک های اول تا سوم نیز بدون سود دوران مشارکت 1 میلیون و 800 هزار تومان برآورد شده است.

در این مدل تخصیص یارانه نرخ سود به گروه های کم درآمد رقم اقساط را به شدت کاهش داده و پرداخت آن را برای خانوار توان پذیر می کند.

تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن براساس قانون جهش تولید مسکن و اقساط ماهانه (بدون پرداخت یارانه سود اقشار کم درآمد) نیز به شرح زیر است:

در تهران برای تسهیلات 450 میلیون تومانی، مبلغ اقساط ماهانه بدون سود دوران مشارکت 7میلیون تومان است. در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر برای تسهیلات 400 میلیون تومانی مبلغ اقساط ماهانه بدون سود دوران مشارکت 6 میلیون و 300 هزار تومان است. در مراکز استان ها برای تسهیلات 350 میلیون تومانی مبلغ اقساط ماهانه بدون سود دوران مشارکت 5 میلیون و 500 هزار تومان است.

همچنین، در سایر شهرها برای تسهیلات 300 میلیون تومانی مبلغ اقساط ماهانه بدون سود دوران مشارکت 4 میلیون و 700 هزار تومان است. در منطقه ها روستایی برای تسهیلات 250 میلیون تومانی مبلغ اقساط ماهانه بدون سود دوران مشارکت 3 میلیون و 900 هزار تومان است.

تصریح می شود، متقاضی می تواند در صورت تمایل سود دوران مشارکت مدنی را نیز به صورت اقساطی در طول دوره فروش اقساطی پرداخت کند.

تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق ممتاز بانک مسکن و اقساط ماهانه

این گزارش می افزاید، تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق ممتاز بانک مسکن به صورت انفرادی و زوجین قابل پرداخت است. نرخ سود این تسهیلات 17.5 درصد و بازپرداخت آن 12 ساله خواهد بود. جزئیات این بخش نیز شامل موارد زیر است:

اقساط ماهانه تسهیلات 400 میلیون تومانی زوجین در تهران ماهانه 6 میلیون و 700 هزار تومان و اقساط ماهانه تسهیلات 200 میلیون تومانی انفرادی در تهران، ماهانه 3 میلیون و 300 میلیون تومان است.

اقساط ماهانه تسهیلات 320 میلیون تومانی زوجین در مراکز استان ماهانه 5 میلیون و 300 هزار تومان و اقساط ماهانه تسهیلات 160 میلیون تومانی انفرادی در مراکز استان، ماهانه 2 میلیون و 700 میلیون تومان است.

اقساط ماهانه تسهیلات 240 میلیون تومانی زوجین در سایر شهرها ماهانه 4 میلیون تومان و اقساط ماهانه تسهیلات 120 میلیون تومانی انفرادی در سایر شهرها، ماهانه 2 میلیون تومان است.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 1 فروردین 1401 بروزرسانی: 1 فروردین 1401 گردآورنده: mihan-dl.ir شناسه مطلب: 1299

به "جزئیات اقساط ماهیانه وام نهضت ملی اعلام شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جزئیات اقساط ماهیانه وام نهضت ملی اعلام شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید